JBalancer


JBalancer er en lag3-lastbalanserende brannmur med høy ytelse (100gbit++) uten å måtte kreve spesielle hardware-løsninger.
Hver RX-ring (IRQ) i nettverksdriveren blir rutet til hver sin CPU der en får direktetilgang til et sirkulært buffer for videre behandling som en slipper å kopiere data fra (zero-copy).


Når en har få servere fungerer DNS round-robin med IP-failover/JRRP ok. Ulempen med dette er at hvis bare tjenesten eller en av tjenestene går ned/henger og ikke hele serveren så feiler ikke tjenestene over automatisk.
Med flere servere blir DNS upraktisk. Noen løsninger krever også at den samme brukeren rutes til den samme serveren. Dette er heller ikke mulig med DNS.
Med en lastbalanserer er det enklere å feile over spesifikke tjenester automatisk samtidig som det også filtrerer bort all annen trafikk enn de destinasjonsportene som er konfigurert.