JCloud Standard SLA


Ved overforbruk av tjenesten kan JCloud endre på ressursprioriteringer slik at VPS'n kan få lavere prioritet enn ved normalt forbruk. Kunde kan også bli tilbudt å oppgradere tjenesten sin mot et standard vederlag.
Overforbuk defineres som mer enn 50% kontinuerlig CPU-, disk- eller nettverks-forbruk per uke ut fra allokkerte ressurser.
Det er ikke tillatt uten godkjennelse å gi ut JClouds ressurser til et tredjepartsstyrt nettverk til bruk i akademiske eller kommersielle øyemed som feks Seti@Home, blockchain mining eller tilsvarende løsninger.

Ved misbruk av tjenester kan JCloud midlertidig sperre tilgangen til tjenesten som blir misbrukt.
Misbruk defineres som brudd på norsk lovverk.