This site never uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we deny cookies.

JCloud
JCloud er en public cloud leverandør som leverer egenutviklede og skreddersydde nasjonale løsninger basert på open source med fokus på kost/ytelse.

Bytt gratis til JCloud og spar opptil det 10-dobbelte i kostnader

JCloud har

  • ✔️ Datasentre i Norge
  • ✔️ Bare norske eiere
  • ✔️ Oppfyller alle krav i NIS2-, GDPR-, ISO- og PCI-standardene
  • ✔️ Oversiktelige priser. Ingen forbruksfakturering

News


Some of the projects we are involved with: